Zrównoważony rozwój

OPAKOWANIA

PIĘKNO W SŁUŻBIE DOBRA

Naszym celem było stworzenie opakowań, które charakteryzują się subtelnym, czystym i minimalistycznym designem, a przede wszystkim są przyjazne dla środowiska – wszystkie butelki są wykonane w 100% z pokonsumenckiego tworzywa PET (materiału, który pochodzi w całości z recyklingu tworzyw sztucznych).
W ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska i nie wprowadzamy na rynek nowych tworzyw sztucznych, wykorzystując zamiast nich plastik, który już istnieje, ponieważ wierzymy w zdrowszy i czystszy świat.

ŚLAD WĘGLOWY

Mierząc nasz „ślad węglowy”, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2, możemy obliczyć dokładną ilość emisji CO2, która ma miejsce w trakcie cyklu życia produktu (tworzenie / konwersja / produkcja / transport / konsumpcja / koniec użytkowania). Dzięki temu możemy ustalić działania i kroki, które należy podjąć w celu zmniejszenia tego śladu oraz całkowitej emisji CO2. Niemniej jednak, istnieje określony naturalny próg, poniżej którego nie możemy zejść.

Tutaj pojawia się pojęcie „kompensacji”, czyli możliwości neutralizacji pozostałych emisji, których nie można już zredukować. W ten sposób cały proces biznesowy może zostać zdefiniowany jako „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”. Naszym celem jest zmierzenie naszego „śladu węglowego” powstającego w trakcie naszego procesu produkcyjnego, tak abyśmy mogli zorganizować wszelkie działania niezbędne do dalszego zmniejszania naszego wpływu na środowisko naturalne, zarówno poprzez optymalizację naszych procesów produkcyjnych, jak i inwestycje w procesy ochrony środowiska.

OLEJE ROŚLINNE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

W zakresie nabywania olejów roślinnych, firma Eley stosuje się do wytycznych promowanych przez jednostkę certyfikującą, RSPO, która zaleca zwalczanie nierozważnego upowszechniania się stosowania oleju palmowego, którego niekontrolowana produkcja stanowi zagrożenie dla dużych obszarów lasów deszczowych, a także dla obszarów przeznaczonych pod uprawę roślin spożywczych. Norma organizacji RSPO obejmuje stosowanie certyfikowanego i przyjaznego dla środowiska oleju palmowego (CSPO) – rozwiązanie to jest preferowane w stosunku do zastępowania tego oleju innymi, mniej wydajnymi olejami roślinnymi, których uprawa może prowadzić do większego zużycia gleby.

CERTYFIKATY FIRMY

Firma Eley uzyskała certyfikaty ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 22716 (GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne). Proces certyfikacji pozwolił nam poprawić naszą zdolność do spełniania oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów poprzez skuteczniejszą kontrolę procesów stosowanych w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością
Celem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 jest zapewnienie, że produkt spełnia określone wymogi. Certyfikat ten dowodzi, że przedsiębiorstwo potrafi konsekwentnie i kompleksowo spełniać oczekiwania klientów oraz że będzie zdolne do wprowadzenia istotnych udoskonaleń w zakresie wydajności organizacyjnej i jakości produktów, a tym samym do zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, zapobiegania błędom i zwiększania produktywności.

ISO 22716 GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne
GMP to zbiór zasad, które określają metody, wyposażenie, środki oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi, mające na celu zapewnienie odpowiednich standardów jakości. Obejmują one zarówno produkcję, jak i kontrolę jakości, mają zastosowanie do wszystkich produktów kosmetycznych oraz uwzględniają wszystkie czynniki i działania, które są istotne dla wytwarzania danego produktu kosmetycznego.