Słownik

System Zarządzania Jakością

ISO 9001

Celem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 jest zapewnienie, że produkt spełnia określone wymogi. Certyfikat ten dowodzi, że przedsiębiorstwo potrafi konsekwentnie i kompleksowo spełniać oczekiwania klientów oraz że będzie zdolne do wprowadzenia istotnych udoskonaleń w zakresie wydajności organizacyjnej i jakości produktów, a tym samym do zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, zapobiegania błędom i zwiększania produktywności.

GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne

ISO 22716

GMP to zbiór zasad, które określają metody, wyposażenie, środki oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi, mające na celu zapewnienie odpowiednich standardów jakości. Obejmują one zarówno produkcję, jak i kontrolę jakości, mają zastosowanie do wszystkich produktów kosmetycznych oraz uwzględniają wszystkie czynniki i działania, które są istotne dla wytwarzania danego produktu kosmetycznego.

Biotechnologia

Biotechnologia to szereg innowacyjnych procesów technologicznych, które szanują naturę. Umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału organizmów roślinnych do uzyskania fitokompleksów o wyjątkowym potencjale. Na przykład możemy wydobyć funkcjonalne składniki z zaledwie niewielkiej części rośliny, takiej jak liść. W ten sposób unikamy intensywnej uprawy, a tym samym unikamy zmiany równowagi podłoża. Biotechnologia eliminuje konieczność stosowania rolnictwa intensywnego, które często prowadzi do marnotrawienia wody i zwiększenia emisji (ze względu na maszyny potrzebne do uprawy, składowania plonów itp.), dzięki laboratoryjnej replikacji składników aktywnych pozyskiwanych z roślin.

Biotechnologiczne składniki aktywne

Korzystając z biotechnologii, można uzyskać wysoce skuteczne składniki aktywne lub fitokompleksy, które zwiększają wartość wewnętrznych właściwości pojedynczego składnika aktywnego (np. róży, pomidora, awokado itp.). Te składniki aktywne mogą różnić się rodzajem; na przykład mogą to być ekstrakty, które są szczególnie bogate w składniki funkcjonalne lub fitokompleksy zawierające cząsteczki starannie dobrane w celu wzmocnienia właściwości oryginalnych właściwości rośliny.

Fitokompleks

Fitokompleks to zbiór molekuł obecnych w organizmie roślinnym. Składa się z aktywnych składników i innych nieaktywnych składników, które tworzą doskonałą synergię dla zdrowia rośliny. Stosowanie tych fitokompleksów jest wartością dodaną w kosmetykach Sendo.

Prebiotyczne składniki aktywne

Prebiotyczne składniki aktywne to zbiór składników odżywczych, które selektywnie sprzyjają wzrostowi i aktywności jednej lub więcej istniejących bakterii. W ten sposób pomagają w utrzymaniu równowagi mikrobioty skóry.

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry to zbiór mikroorganizmów, które żyją i chronią skórę. Różni się w zależności od wieku, części ciała, w której żyje, i warunków, którym jest poddawana.

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil Okrągły stół na temat zrównoważonego oleju palmowego
RSPO jest organizacją non-profit utworzoną w 2004 roku, która opracowała szereg kryteriów środowiskowych i społecznych, których firmy muszą przestrzegać przy produkcji certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego (CSPO). Prawidłowo zastosowane kryteria mogą pomóc zminimalizować negatywny wpływ uprawy oleju palmowego na środowisko i społeczności w regionach produkujących olej palmowy. Innym pozytywnym czynnikiem dla społeczeństwa jest zobowiązanie do zapobiegania wylesianiu oraz ochrony różnorodności biologicznej i chronionych gatunków na obszarach przeznaczonych do sadzenia.

Ślad węglowy

Ślad węglowy to miara, która wyraża całkowity CO2 w emisjach gazów cieplarnianych bezpośrednio lub pośrednio związanych z produktem, usługą lub organizacją.